Clicky

છેલ્લું સ્ટેપ!
તમારો આભાર!

Combiflam Tablet in Gujarati - ઉપયોગો, આડ અસરો, સંયોજન, અને સમીક્ષાઓ

Combiflam Tablet દવા માથાનો દુખાવો, દાંત પીડા, દાંત નો દુખાવો, સદી માં પેઇન, કાન પીડા, ઠંડી અને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા લક્ષણો ની સારવાર માટે તથા બીજી સ્થિતિઓ માટે પણ વપરાય છે. Combiflam Tablet દવામાં નીચે જણાવેલ ઘટકો છે: Ibuprofen, and Paracetamol. આ દવા tablet આ સ્વરૂપમાં પણ મળે છે. Sanofi-Aventis ઉત્પાદન કરે છે Combiflam Tablet.Combiflam Tablet ને લગતી વિસ્તૃત માહિતી, ઉપયોગો, સંયોજનો, માત્રાઓ,આડ અસરો અને સમીક્ષાઓ નીચે જણાવેલ છે:

Combiflam Tablet ઉપયોગ

Combiflam Tablet નો ઉપયોગ નીચે જણાવેલ રોગોની સારવાર, નિયંત્રણ, નિવારણ, અને સુધારણા,સ્થિતિ અને લક્ષણો માટે થઇ શકે:
 • માથાનો દુખાવો
 • દાંત પીડા
 • દાંત નો દુખાવો
 • સદી માં પેઇન
 • કાન પીડા
 • ઠંડી અને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા લક્ષણો
 • પીઠનો દુખાવો
 • સાંધા પીડા
 • સ્નાયુઓ પીડા
 • સાંધાનો દુખાવો
 • કાળ પીડા
 • તાવ
સંદર્ભ: 1, 2
રિપોર્ટ:
વધુ જાણો: ઉપયોગ

Combiflam Tablet નું કાર્ય, કામ કરવાની રીત અને ફાર્માકોલોજી

Combiflam Tablet દર્દીની સ્થિતિ નીચે જણાવેલ કર્યો કરીને સુધારે છે:
સંદર્ભ: 1, 2

Combiflam Tablet નું સંયોજન અને કાર્યકારી ઘટકો

Combiflam Tablet એ નીચે જણાવેલ કાર્યકારી ઘટકોની બનેલ છે (ઘટકો)
કૃપા કરીને નોંધશો કે આ દવા બીજી કેટલીક ક્ષમતાઓ સાથે મળે છે જેમાં અલગ અલગ ઘટકોની શક્તિ વધુ ઓછી હોઈ શકે.

Combiflam Tablet - આડ અસરો

નીચે જણાવેલ યાદી Combiflam Tablet દવાના ઘટકોથી થતી તમામ આડ-અસરોની છે. આ એક નાનકડું લિસ્ટ નથી. આ આડ-અસરો થઇ શકે છે, પણ હંમેશ થતી નથી. કેટલીક આડ-અસરો થવી દુર્લભ છે, પણ જયારે થાય ત્યારે ગંભીર હોય શકે છે.જો તમને નીચેનામાંથી કોઈ પણ આડ-અસર થઇ હોય, અને જો તે જાય નહિ તો તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • ત્વચા ફોલ્લીઓ
 • ખંજવાળ
 • ત્વચા અથવા નાક માંથી રકતસ્રાવ
 • પેટ નો દુખાવો
 • અસામાન્ય લોહી ગણતરીઓ
 • ગંભીર ત્વચા પ્રતિક્રિયાઓ
જો તમારા ધ્યાનમાં કોઈ એવી આડ-અસર આવે જે ઉપરના લીસ્ટમાં નથી તો તમારા ડોક્ટરને સલાહ માટે મળો. તમે આ આડ-અસર માટે તમારી લોકલ ફૂડ અને ડ્રગ એડમિનિસ્ત્રેશન ઓથોરીટી ને મળી શકો છો.
સંદર્ભ: 2, 3, 4
રિપોર્ટ:
વધુ જાણો: આડ અસરો

Combiflam Tablet અગમચેતી અને કઈ રીતે વાપરશો

આ દવાને વાપરતા પહેલા, તમારા ડોક્ટરને તમારી અત્યારની દવાઓની જાણ કરો, વિરોધી ઉત્પાદનો પર (દા. ત. વિટામીન, આયુર્વેદિક પુરકો, વિગેરે), એલર્જી, પેહલાથી થયેલા રોગો, અને અત્યારની આરોગ્ય વિષયક સ્થિતિ (ગર્ભાવસ્થા, નજીક આવતી સર્જરી વિગેરે). કેટલીક વખત શારીરિક સ્થિતિઓ તમને દવાની આડ-અસરોની વધુ નજીક પહોંચાડતી હોય છે. તમારા ડોક્ટરની સલાહ અને ઉત્પાદનની અંદર રહેલા માર્ગદર્શન પ્રમાણે જ દવા લો. તમારી માત્રાઓનું પ્રમાણ તમારી સ્થિતિ અનુસાર રાખો. જો તમારી સ્થિતિ એવી ને એવી રહે કે બગડે તો તમારા ડોક્ટરને કહો. ઉપયોગી નિવારણ મુદ્દાઓ નીચે લખેલા છે.
 • અપસેટ પેટ રોકવા માટે ભોજન અથવા નાસ્તો સાથે દવા લો
 • તમારા ડૉક્ટર જાણ જો તમે ઉઝરડો અથવા રક્તસ્રાવ
 • તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો જો તમે અસ્પષ્ટતા દ્રષ્ટિ વિકાસ, રિંગિંગ અથવા કાન માં ઘૂંઘવાતી
 • તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લો જો તમે પદ્ધતિસરના લ્યુપસ erythematosus છે
 • તેનો ઉપયોગ જો પેરાસિટામોલ એલર્જી ટાળો
 • દારૂ અથવા salicylates લઈ રક્તસ્ત્રાવ અટકાવવા માટે ટાળો

ગ્રાહકોનો સર્વે - Combiflam Tablet in Gujarati

Combiflam Tablet માટેનો TabletWise.com પર ચાલી રહેલા સર્વેના પરિણામો નીચે પ્રમાણે છે. આ પરિણામો ફક્ત યુઝરોના અભિગમો દર્શાવે છે. કૃપા કરીને તમારો નિર્ણય કોઈ ડોક્ટર કે મેડીકલ પ્રોફેશનલની સલાહ લઇને જ લો.

ઉપયોગ, અસરકારકતા, અને આડ અસરો

વેબસાઈટના વિઝીટરો દ્વારા Combiflam Tablet માટે નીચે જણાવેલા ઉપયોગો, ધારેલી અસરકારકતા, અને ધારેલા આડ અસરોની માહિતી મળી છે.:
યુઝરે આપેલ માહિતી ઉપયોગ
માથાનો દુખાવો નો સૌથી સામાન્ય વપરાશ.
ઉપયોગ દર્દી
માથાનો દુખાવો4
દાંત પીડા2
દાંત નો દુખાવો1
સદી માં પેઇન1
કાન પીડા1
ઠંડી અને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા લક્ષણો1
Other3
સર્વેના સહભાગીઓ: 13
યુઝરે આપેલ માહિતી અસરકારકતા
276 માંથી 215 યુઝર્સે એ આ દવા અસરકારક ગણાવી છે.
અસરકારકતા દર્દી
કામ કરે છે.215
કામ નથી કરતી61
સર્વેના સહભાગીઓ: 276
યુઝરે આપેલ માહિતી આડ અસરોને લગતી ઘટનાઓ
281 માંથી 67 યુઝર્સે કહેલું છે કે આ દવાને પણ આડ-અસર છે.
દર્દી
આડ અસરો વગર214
આડ અસરો અનુભવાયા67
સર્વેના સહભાગીઓ: 281
યુઝરે આપેલ માહિતી આડ અસરો
આ સર્વે માટે કોઈ ડેટા મળ્યો નથી
યુઝરે આપેલ માહિતી પરિણામો મળવાનો સમય
તે જ દિવસે એ આ દવાનો અસર કરવાનો સૌથી સામાન્ય સમય છે
સમય દર્દી
તે જ દિવસે92
૧ દિવસ56
૩ દિવસ19
૧ અઠવાડિયું17
૨ દિવસ15
> ૩ મહિના6
અન્ય12
સર્વેના સહભાગીઓ: 217

આરોગવાની રીતો

વેબસાઈટના વિઝીટરો દ્વારા Combiflam Tablet માટે નીચે જણાવેલ રીતો દ્વારા દવા આરોગી શકાય છે.:
યુઝરે આપેલ માહિતી ક્ષમતા
૨૦૦ - ૫૦૦ મી. ગ્રા. સૌથી સામાન્ય ક્ષમતા છે.
ક્ષમતા દર્દી
૨૦૦ - ૫૦૦ મી. ગ્રા.49
૫૦૦ - ૧૦૦૦ મી. ગ્રા.27
૫ - ૧૦ મી. ગ્રા.25
૦ – ૧ મી. ગ્રા.23
અન્ય20
૫૦ - ૧૦૦ મી. ગ્રા.17
અન્ય78
સર્વેના સહભાગીઓ: 239
યુઝરે આપેલ માહિતી ઉપયોગ કેટલી વાર કરવું
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય વપરાશ આપ્યો છે દિવસમાં બે વખત.
દર્દી
દિવસમાં બે વખત73
દિવસમાં એક વખત71
અન્ય56
દિવસમાં ત્રણ વખત33
અઠવાડિયામાં એક વખત25
બે દિવસે એક વખત7
ત્રણ દિવસે એક વખત6
સર્વેના સહભાગીઓ: 271
યુઝરે આપેલ માહિતી સમય સુચકતા
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા લીધી છે જમ્યા પછી.
આવૃત્તિ દર્દી
ખાલી પેટ34
જમતા પહેલા21
જમ્યા પછી229
સર્વેના સહભાગીઓ: 284
યુઝરે આપેલ માહિતી હંમેશા
89 માંથી 44 યુઝર્સ તેમના આરોગ્યની સંભાળમાટે આ દવા લઇ રહ્યા છે.
દર્દી
હા, હંમેશ, આરોગ્ય સમસ્યાઓના નિયંત્રણ માટે44
ના,જયારે સમસ્યા ઉદભવે છે અથવા ગંભીર થઇ જાય છે ત્યારે જ45
સર્વેના સહભાગીઓ: 89
યુઝરે આપેલ માહિતી ઉપયોગ કરવાનો સમય
યુઝર્સે સૌથી સામાન્ય રીતે દવા વાપરી છે આ સમયે : રાત્રે જ.
સમય સુચકતા દર્દી
રાત્રે જ56
સવારે સાંજે અને રાત્રે53
સવારે અને રાત્રે48
સવારે જ37
સાંજે જ33
સવારે અને સાંજે21
સાંજે અને રાત્રે15
સર્વેના સહભાગીઓ: 263

ભાવ

વેબસાઈટના વિઝીટરો દ્વારા Combiflam Tablet માટે નીચે જણાવેલ ભાવો મળેલ છે.:
યુઝરે આપેલ માહિતી ભાવની ધારણા
255 માંથી 51 યુઝર્સને આ દવા મોંઘી લાગી છે.
દર્દી
મોંઘી51
સસ્તી204
સર્વેના સહભાગીઓ: 255

Combiflam Tablet દવાની પારસ્પરિક અસરો

જો તમે બીજી દવા અને બીજા વિરોધી ઉત્પાદનો સાથે જ લઇ રહ્યા છો, તો Combiflam Tablet ની અસરો બદલાઈ શકે છે.આ વસ્તુ તમારામાં આડ-અસરોનું જોખમ વધારે છે અથવાતો તમારી દવાને કામ કરતા અટકાવે છે. તમારા ડોક્ટરને તમે વાપરતા હોવ એવી બધી દવાઓ, વિટામીન, અને આયુર્વેદિક પુરકો વિષે જણાવો, જેથી તમારો ડોક્ટર દવાની અસરોને વ્યવસ્થિત રાખવામાં અથવા તો ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઇ શકે. Combiflam Tablet દવા નીચે જણાવેલ દવાઓ અથવા ઉત્પાદનો સાથે પારસ્પરિક અસરો કરી શકે છે.
 • Alcohol
 • Aspirin
 • Corticosteroids
 • Cyclosporine
 • Interfere with certain laboratory tests
 • Juxtapid mipomersen

Combiflam Tablet - વિરોધાભાસી અસરો

Combiflam Tablet ની સાથે અતિ સવેંદનશીલતા એ એક વિરોધાભાસ છે. વધારામાં, Combiflam Tablet નીચે જણાવેલી સ્થિતિઓમાં ના લેવી જોઈએ:
 • અતિસંવેદનશીલતા
 • એસ્પિરિનના
 • ગર્ભવતી
 • જઠરાગ્નિ રક્તસ્રાવ
 • જન્મજાત હૃદય રોગ સાથે નવજાત શિશુઓમાં
 • યકૃત સંબંધી ક્ષતિ

Combiflam Tablet - વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

 • શું Combiflam Tabletમાટે વાપરી શકાય જેમકે માથાનો દુખાવો અને દાંત પીડા?
  હા , માથાનો દુખાવો and દાંત પીડા Combiflam Tablet દવાના સૌથી સામાન્ય ઉપયોગોમાં છે. કૃપા કરીને Combiflam Tablet ને માથાનો દુખાવો અને દાંત પીડા માટે ડોકટરની સલાહ વગર ના વાપરો. Combiflam Tablet ના બીજા દર્દીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા બીજા કેટલાક ઉપયોગો જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
 • મારી હાલતમાં સુધારો દેખાય પહેલા Combiflam Tablet દવા કેટલી વખત લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝરોએ same day અને 1 day ને હાલતમાં સુધારા પહેલાનો સૌથી સામાન્ય સમય જણાવ્યો છે.આ વખતે એવુ જરૂરી નથી કે તમે કેવો અનુભવ કરો અને તમે કેવી રીતે દવા લો છો. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે Combiflam Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. Combiflam Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહી ક્લિક કરો
 • Combiflam Tablet કેટલી વાર લેવી જોઈએ?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે એવું કીધું છે કે twice a day અને once a day Combiflam Tablet લેવાના સૌથી સામાન્ય વાર છે. તમારા ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવો કે Combiflam Tablet દવા કેટલો સમય તમારે લેવી. Combiflam Tablet દવાની અસરો વિષે બીજા દર્દીઓ શું કહે છે તે જાણવા અહી ક્લિક કરો
 • શું મારે Combiflam Tablet ખાલી પેટે, જમ્યા પહેલા કે જમ્યા પછી લેવી?
  TabletWise.com વેબસાઈટના યુઝર્સે Combiflam Tablet ને ખાવા માટે સૌથી સામાન્ય સમય આપ્યો છે after food. આમ છતાં,તમે કઈ રીતે દવા લો છો એની સાથે નથી. તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. આ દવા Combiflam Tablet વાપરવાના સૌથી સામાન્ય સમયને વિષે બીજા દર્દીઓનું શું કહેવું છે એ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો.
 • સેવન કરતી વખતે ગાડી ચલાવવી કે હેવી મશીનરી ચલાવવી સુરક્ષિત છે?
  તમે સુસ્તી, ચક્કર, હાયપોટેન્શન અને આડઅસરો કારણ કે માથાનો દુખાવો અનુભવો Combiflam Tablet આ દવા ખાવાથી તો, તો વાહન ચલાવવું કે હેવી મશીનરી ચલાવવી સારી નથી. કોઈએ જો દવા થી સુસ્તી કે ચક્કર આવતા હોય અથવા બ્લડ પ્રેસર લો થઇ જતું હોય તો ગાડી ના ચલાવવી જોઈએ. ફરમાંસીસ્ટ પણ દર્દીઓને સલાહ આપે છે કે દવા સાથે દારુ નહિ પીવે, આમ કરવાથી સુસ્તી વધે છે. Combiflam Tablet વાપરતી વખતે ચેક કરો કે તમને આવું કઈ નથી ને?. તમારા શરીર અને સ્થિતિ પ્રમાણે હંમેશા તમાર ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું આ દવા અથવા વસ્તુ વ્યસનીક અથવા આદત પાડી દે એવી છે?
  બધી દવાઓ વ્યસન કે ખરાબ નથી આવતી. સામાન્ય રીતે, સરકાર આવી દવાઓ વર્ગીકૃત કરીને રાખે છે જેમાં વ્યાસની ઘટકો હોય. દા.ત. ભારતમાં શીડ્યુલ એચ અથવા એક્સ દવા અને યુ એસ માં શીડ્યુલ II-V.પ્રોડક્ટનું પેકેટ જોઈ લેવું કે એ અમ થી કોઈ કેટેગરીમાં નથી આવતી ને. અને છેલ્લે, જાતે જ દવા ના લો, અને દવાઓ પર રહેવા માટે ડોક્ટરની સલાહ લો.
 • શું તે તરત જ બંધ થઇ શકે છે અથવા મારે તેને ધીમે ધીમે બંધ કરવી?
  કેટલીક દવાઓ તુરંત જ બંધ નથી થઇ શકતી કારણકે તેના બીજી અસરો થઇ શકે છે. કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર પાસે તમારું આરોગ્ય, શરીર અને દવા વિશેની સલાહ લો.
 • શું Combiflam Tablet નું સેવન ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ માટે સુરક્ષિત છે?
  કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર પાસે થી કેસ પ્રમાણે ભલામણ કરો
 • શું Combiflam Tablet સ્તનપાન સમયે સુરક્ષિત છે?
  કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર સાથે જોખમો અને ફાયદાઓ વિષે ચર્ચા કરો.

Combiflam Tablet માટેની વધારાની માહિતી

માત્રા ભૂલી ગયા

જો તમે કોઈ માત્રા ભૂલી ગયા હો તો તમે જયારે યાદ આવે ત્યારે તરત જ લઇ લો. જો આ સમય બીજી માત્રાના સમયની નજીક હોય તો ભૂલાયેલી માત્રાને છોડી ને ટાઈમ ટેબલ ચાલુ રાખો. ક્યારેય ભૂલી ગયેલી માત્રા માટે અલગથી કોઈ માત્રા ના લો. જો તમે આવી રીતે ઘણી વાર ભૂલી જાવ છો તો તમે અલાર્મ રાખો અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈને કહી દો કે એ તમને દવા પીવાનું યાદ કરાવે. જો તમે હમણાં જ ઘણી માત્રાઓ ચુકી ગયા હો, તો તેમને સરભર કરવા અથવા નવી દવા મેળવવા માટે તમારા ડોક્ટરની સાથે વાત કરો.
સંદર્ભ: 5, 6, 7, 8

Combiflam Tablet નું વધુ માત્રા

 • લખી આપેલ માત્રા સિવાય વધારાની માત્રા ના લો. વધારાની દવા લેવાથી તમારા રોગમાં કોઈ ફેર નઈ પડે; ઊલટું તે ઝેરી અથવા ગંભીર આડ-અસરો ઉભી કરી શકે છે. જો તમે કે બીજા કોઈએ આ Combiflam Tablet દવાનો વધુ પડતો ઉપયોગ કર્યો છે, તો કૃપા કરીને નજીકના દવાખાનાના ઈમરજન્સી ડીપાર્ટમેન્ટમાં અથવા નર્સિંગ હોમમાં જાવ.દવાનો કાગળ, બોક્ષ, શીશી અથવા લેબલ સાથે લઇ જવું જેથી ત્યાના ડોકટરોને જરૂરી માહિતીઓ મેળવવામાં મદદરૂપ થઇ શકે.
 • તમારી દવાઓને ત્રાહિત વ્યક્તિઓને નાં આપવી, પછી ભલેને તેમની સ્થિતિ તમારા જેવીજ હોય અથવા એવું લાગે કે તેમની સ્થિતિ તમારા જેવી થવાની હોય. આ વસ્તુ દવાની વધુ માત્રા તરફ લઇ જાય શકે છે.
 • વધુ માહિતી માટે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ઉત્પાદનકર્તાને મળો.
સંદર્ભ: 9, 10, 11

Combiflam Tablet ની સાચવણી

 • દવાઓને રૂમના તાપમાન પ્રમાણે રાખો,ગરમી અને સીધા પ્રકાશથી દૂર રાખો. દવાઓને જરૂરિયાત વગર ઠંડી કરવી નહિ. દવાઓને પાળીતા પશુઓ અથવા બાળકોથી દૂર રાખવી.
 • જો તમને કહેવામાં આવેલું ના હોય તો તમે દવાઓને ટોયલેટમાં ફ્લશ નહિ કરો અથવા ઢોળશો નહિ.આવી રીતે બહાર ફેકેલી દવાઓ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આવી Combiflam Tablet દવાઓ સુરક્ષિત રીતે કાઢવા માટે તમે તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટને મળો.
સંદર્ભ: 12, 13, 14, 15

Combiflam Tablet ની એક્સપાયરી

 • એક્સ્પાયર થયેલ Combiflam Tablet ની એક માત્રા પણ લેવી નહિ.આમ છતાં, જો તમને બીમારી જેવું લાગે તો તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીને અથવા ફાર્માસિસ્ટને જણાવો. એકસપાયર થઇ ગયેલી દવા કદાચ તમારી સારવારમાં અસર પણ ના કરે. સુરક્ષિત રહેવા માટે,તમે એક્સ્પાયર દવા ના લો એ જ સારું છે. જો તમારે દવાની અમુક રોગોમાં જરૂરિયાત જ હોય જેમ કે હૃદયની બીમારી, જીવ ના જોખમ વાળી એલર્જીઓ, તો તમારે તમારા પ્રાથમિક આરોગ્ય અધિકારીની પાસેથી દર વખતે તાજી દવા જ લેવી જોઈએ.
સંદર્ભ: 16, 17

માત્રાની માહિતી

કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર અથવા ફાર્માસિસ્ટ અથવા ફીસીશ્યનની સલાહ લો અથવા ઉત્પાદનના પેકેટ પર લખેલું માર્ગદર્શન વાંચો.

Combiflam Tablet - પેકેજ અને ક્ષમતાઓ

Combiflam Tablet નીચે જણાવેલ પ્રમાણે અને શક્તિ થી મળી શકે છે.
Combiflam Tablet પેકેજ: 10 Tablet, 20 Tablet, 30 Tablet, 15 Tablet
Combiflam Tablet ક્ષમતા: 400+325, 400MG+325MG

Combiflam Tablet - ઉત્પાદનકર્તા

આ દવાઓનું ઉત્પાદન નીચે જણાવેલ કંપનીઓ કરે છે.

સંદર્ભ

 1. Pubchem Ibuprofen https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compoun... - Accessed: October 12, 2016.
 2. Pubchem Acetaminophen https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compoun... - Accessed: October 12, 2016.
 3. Rossi, S, ed. (2013). Australian Medicines Handbook (2013 ed.). Adelaide: The Australian Medicines Handbook Unit Trust. ISBN 978-0-9805790-9-3. https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Bo... - Accessed: October 12, 2016.
 4. Castellsague, Dr Jordi; Riera-Guardia, Nuria; Calingaert, Brian; Varas-Lorenzo, Cristina; Fourrier-Reglat, Annie; Nicotra, Federica; Sturkenboom, Miriam; Perez-Gutthann, Susana; Project, Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) (2012-12-13). "Individual NSAIDs and Upper Gastrointestinal Complications". Drug Safety. 35 (12): 1127_1146. doi:10.1007/BF03261999. ISSN 0114-5916. PMC 3714137free to read. PMID 23137151. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2313... - Accessed: October 12, 2016.
 5. NHS Choices. What should I do if I miss a dose of antibiotics? - પ્રવેશ: July 14, 2016.
 6. Ever Miss a Dose of Your Medicine? - પ્રવેશ: July 3, 2016.
 7. Cancer.Net (2014). The Importance of Taking Your Medication Correctly - પ્રવેશ: July 3, 2016.
 8. Schachter, S.C., Shafer, P. O. &; Sirven, J.I. (2013). Missed Medicines. Epilepsy Foundation - પ્રવેશ: May 28, 2016.
 9. National Institute of Drug Abuse (2010). Prescription Drugs: Abuse and Addiction. Report Research Series - પ્રવેશ: July 21, 2016.
 10. eMedicinehealth (2016). Drug Overdose Overview - પ્રવેશ: July 21, 2016.
 11. Centers for Disease Control and Prevention (2010). Unintentional drug poisoning in the United States - પ્રવેશ: July 21, 2016.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. December 12, 2011. Put your medicines up and away and out of sight - પ્રવેશ: June 10, 2016.
 13. The Center for Improving Medication Management and the National Council on Patient Information and Education. The quick scoop: medicines and your family: safely storing and disposing of medicines - પ્રવેશ: June 10, 2016.
 14. U.S. Food and Drug Administration. December 24, 2013. How to dispose of unused medications - પ્રવેશ: June 10, 2016.
 15. World Health Organization: Information sheet: Pharmaceuticals in drinking-water - પ્રવેશ: July 1, 2016.
 16. Lyon, R. C., Taylor, J. S., Porter, D. A., et al. (2006) Stability profiles of drug products extended beyond labeled expiration dates. Journal of Pharmaceutical Sciences; 95:1549-60 - પ્રવેશ: July 3, 2016.
 17. Harvard Medical School (2016). Drug Expiration Dates - Do They Mean Anything? - પ્રવેશ: May 1, 2016.

આ પાનું ટાંકો

Page URL

HTML Link

APA Style Citation

 • Combiflam Tablet in Gujarati - ઉપયોગો, આડ અસરો, સમીક્ષાઓ, સંયોજનો, પારસ્પરિક અસરો, અગમચેતીઓ, અવેજીઓ, અને માત્રા - Sanofi-Aventis - Tablet Wise - India. (n.d.). Retrieved February 21, 2017, from http://www.tabletwise.com/gu/combiflam-tablet

MLA Style Citation

 • "Combiflam Tablet in Gujarati - ઉપયોગો, આડ અસરો, સમીક્ષાઓ, સંયોજનો, પારસ્પરિક અસરો, અગમચેતીઓ, અવેજીઓ, અને માત્રા - Sanofi-Aventis - Tablet Wise - India" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 21 Feb. 2017.

Chicago Style Citation

 • "Combiflam Tablet in Gujarati - ઉપયોગો, આડ અસરો, સમીક્ષાઓ, સંયોજનો, પારસ્પરિક અસરો, અગમચેતીઓ, અવેજીઓ, અને માત્રા - Sanofi-Aventis - Tablet Wise - India" Tabletwise. Accessed February 21, 2017. http://www.tabletwise.com/gu/combiflam-tablet.

Combiflam Tabletની બીજી દવાઓ

છેલ્લે અપડેટ તારીખ

આ પાનું છેલ્લા 2/21/2017 પર અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.
This page provides information for Combiflam Tablet in Gujarati.

ફેલાવો અને છાપો

હમણાની ક્રિયાઓ

Read Reviews » Combiflam Tablet