Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Bipolar Disorder / Bipolar Disorder in Filipino

Tinatawag din: Manic-depressive illness

Sintomas ng Bipolar Disorder

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Bipolar Disorder:
 • hindi pangkaraniwang matinding damdamin
 • mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog at mga antas ng aktibidad
 • hindi pangkaraniwang pag-uugali

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Bipolar Disorder

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Bipolar Disorder:
 • traumatiko pinsala sa utak
 • kasaysayan ng pang-aabuso sa pagkabata
 • talamak na stress
 • neurological injury
 • Kasaysayan ng pamilya

Mga Panganib na Dahilan para sa Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Bipolar Disorder:
 • pagkakaroon ng first-degree relative
 • mga panahon ng mataas na stress
 • pag-abuso sa alkohol o droga

Pag-iwas sa Bipolar Disorder

Hindi, hindi posible na pigilan ang Bipolar Disorder.
 • de novo na nakakapinsala sa protina

Pagkakaroon ng Bipolar Disorder

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Bipolar Disorder na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Karaniwang nagkakaroon ng Bipolar Disorder ang sumusunod na grupo ng edad:
 • Aged between 20-35 years

Karaniwang Kasarian

Ang Bipolar Disorder ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Bipolar Disorder:
 • ICD-10 na pamantayan: Upang masuri ang bipolar disorder
 • Mga pamantayan ng DSM: Upang masuri ang bipolar disorder

Doktor para sa Pagsusuri ng Bipolar Disorder

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Bipolar Disorder:
 • Psychiatrist

Mga komplikasyon ng Bipolar Disorder kapag hindi ginamot

Oo, ang Bipolar Disorder ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Bipolar Disorder ay pinabayaan:
 • mga problema na may kaugnayan sa paggamit ng alak o droga
 • pagpapakamatay o pagtatangkang magpakamatay
 • mahinang trabaho o pagganap sa paaralan

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Bipolar Disorder:
 • Cognitive behavioral therapy: Kilalanin at palitan ang hindi malusog, negatibong pag-uugali at paniniwala
 • Interpersonal at social rhythm therapy: Pagpapatatag ng mga pang-araw-araw na rhythms tulad ng oras ng pagkain, paggising at pagtulog
 • Pamimili na nakatuon sa pamilya: Ang tulong sa pamilya at komunikasyon ay tumutulong upang makilala at mapamahalaan ang mga palatandaan ng mga swings ng mood

Pag-aalaga sa sarili para sa Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Bipolar Disorder:
 • Huminto sa pag-inom o paggamit ng mga recreational drugs: Iwasan ang pag-abuso sa alkohol o droga
 • Gumawa ng malusog na gawain: Ang isang regular at isang malusog na gawain para sa pagkain, pisikal na aktibidad at pagtulog ay maaaring makatulong sa balanse ang iyong kalooban
 • Panatilihin ang mood chart: Panatilihin ang isang talaan ng iyong araw-araw na mood, pagtulog, paggamot at mga gawain

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng Bipolar Disorder:
 • Psychotherapy: Upang gamutin ang bipolar disorder

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Bipolar Disorder

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Bipolar Disorder:
 • Alamin ang tungkol sa bipolar disorder: Magkaroon ng tamang edukasyon tungkol sa iyong kalagayan at mga opsyon sa paggamot nito
 • Manatiling nakatuon sa iyong mga layunin: Manatiling motivated upang pamahalaan ang bipolar disorder
 • Sumali sa isang pangkat ng suporta: Kumonekta sa ibang mga tao na may parehong mga kondisyon at magbahagi ng karanasan

Oras para sa Paggamot ng Bipolar Disorder

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Bipolar Disorder kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Ang sakit ay hindi maaaring tratuhin ngunit pinapanatili lamang o nabawasan ang mga epekto

Mga Kaugnay na Paksa

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/27/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Bipolar Disorder.

Mga Kaugnay na Paksa

Sign Up