Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Gastrointestinal dumudugo / Gastrointestinal Bleeding in Filipino

Tinatawag din: GI dumudugo

Sintomas ng Gastrointestinal dumudugo

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Gastrointestinal dumudugo:
 • pagsusuka ng pulang dugo
 • pagsusuka ng itim na dugo
 • dugong dumi
 • black stool
 • Sakit sa tiyan
 • igsi ng paghinga
 • maputlang balat
 • dumudugo
 • pagkahilo
 • pagod
Posible na ang Gastrointestinal dumudugo ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Gastrointestinal dumudugo

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Gastrointestinal dumudugo:
 • peptic ulcer disease
 • esophageal varices
 • almuranas
 • kanser
 • nagpapaalab na sakit sa bituka

Mga Panganib na Dahilan para sa Gastrointestinal dumudugo

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Gastrointestinal dumudugo:
 • mga lalaki
 • pagtaas ng edad

Pag-iwas sa Gastrointestinal dumudugo

Oo, maaaring posible na iwasan ang Gastrointestinal dumudugo. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • limitahan ang halaga ng mga nonsteroidal anti-inflammatory na gamot
 • iwasan ang paninigarilyo
 • maiwasan ang pagkonsumo ng alak

Pagkakaroon ng Gastrointestinal dumudugo

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Gastrointestinal dumudugo na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Gastrointestinal dumudugo ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang Gastrointestinal dumudugo ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Gastrointestinal dumudugo

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Gastrointestinal dumudugo:
 • Fecal occult blood test: Upang makita ang maliit na halaga ng dumudugo
 • Endoscopy: Upang matukoy ang lugar ng pagdurugo
 • Pagsusuri sa Imaging: Upang malaman ang sanhi ng dumudugo ng GI

Doktor para sa Pagsusuri ng Gastrointestinal dumudugo

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Gastrointestinal dumudugo:
 • Gastroenterologist

Mga komplikasyon ng Gastrointestinal dumudugo kapag hindi ginamot

Oo, ang Gastrointestinal dumudugo ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Gastrointestinal dumudugo ay pinabayaan:
 • ay maaaring nakamamatay

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Gastrointestinal dumudugo

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Gastrointestinal dumudugo:
 • Surgery: Upang itigil ang pagdurugo

Pag-aalaga sa sarili para sa Gastrointestinal dumudugo

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Gastrointestinal dumudugo:
 • Iwasan ang mga inuming may alkohol at paninigarilyo: Binabawasan ang mga acids sa tiyan at pinipigilan ang mga ulser

Oras para sa Paggamot ng Gastrointestinal dumudugo

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Gastrointestinal dumudugo kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa loob ng 1 linggo

Mga Kaugnay na Paksa

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Gastrointestinal dumudugo.

Mga Kaugnay na Paksa

Sign Up