Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Hydrocele / Hydrocele in Filipino

Sintomas ng Hydrocele

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Hydrocele:
 • walang sakit na pamamaga ng isa o kapwa testicles
 • namamaga ng eskrotum
 • pamamaga

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Hydrocele

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Hydrocele:
 • sanggol lalaki
 • mas lumang mga lalaki
 • labis na produksyon ng likido sa loob ng sako
 • pagsipsip ng likido
 • lymphatic drainage ng scrotal

Mga Panganib na Dahilan para sa Hydrocele

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Hydrocele:
 • pinsala o pamamaga sa eskrotum
 • impeksiyon, kabilang ang impeksyong naipadala sa pamamagitan ng pagtatalik

Pag-iwas sa Hydrocele

Oo, maaaring posible na iwasan ang Hydrocele. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • panatilihin ang mga testicle at scrotum na walang pinsala

Pagkakaroon ng Hydrocele

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Hydrocele na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Napakabihirang sa pagitan ng mga kaso ng 1K - 10K

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Hydrocele ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Karaniwang nagkakaroon ng Hydrocele ang sumusunod na kasarian:
 • Male

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Hydrocele

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Hydrocele:
 • Pisikal na pagsusulit: Upang suriin para sa lambot sa isang pinalaki scrotum
 • Pagsubok ng dugo: Upang matukoy kung ang bata ay may impeksiyon tulad ng epididymitis
 • Pagsubok ng ihi: Upang matukoy ang impeksiyon

Doktor para sa Pagsusuri ng Hydrocele

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Hydrocele:
 • Urologist

Mga komplikasyon ng Hydrocele kapag hindi ginamot

Oo, ang Hydrocele ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Hydrocele ay pinabayaan:
 • impeksyon o tumor
 • inguinal luslos

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Hydrocele

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Hydrocele:
 • Surgery: Upang alisin ang isang hydrocele (hydrocelectomy)

Pag-aalaga sa sarili para sa Hydrocele

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Hydrocele:
 • Malusog na pagkain: Panatilihin ang tamang tsart ng pagkain upang matupad ang mga pangangailangan ng katawan

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Hydrocele

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Hydrocele:
 • Mga kaibigan at suporta sa pamilya: Makipag-usap tungkol sa damdamin at pahintulutan ang iyong sarili na maranasan ang mga ito nang buo

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Hydrocele.

Sign Up