Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Neonatal tserebral irritability / Neonatal cerebral irritability in Filipino

Sintomas ng Neonatal tserebral irritability

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Neonatal tserebral irritability:
  • pagsusuka
  • syanosis
  • intracranial irritation
  • convulsions
  • pinalaking reflexes
  • leeg ng tigas
  • sabik na pagpapahayag
Posible na ang Neonatal tserebral irritability ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Neonatal tserebral irritability

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Neonatal tserebral irritability:
  • namamana

Pag-iwas sa Neonatal tserebral irritability

Oo, maaaring posible na iwasan ang Neonatal tserebral irritability.

Mga komplikasyon ng Neonatal tserebral irritability kapag hindi ginamot

Hindi batid kung ang Neonatal tserebral irritability ay nagiging sanhi ng komplikasyon kapag pinabayaan.

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Neonatal tserebral irritability.

Sign Up