Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Paronychia / Paronychia in Filipino

Sintomas ng Paronychia

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Paronychia:
 • sakit sa mga daliri
 • ilagay
 • pamumula
 • pamamaga
 • lambing

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Paronychia

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Paronychia:
 • impeksyon sa bakterya
 • impeksiyon ng fungal
 • impeksyong lebadura

Mga Panganib na Dahilan para sa Paronychia

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Paronychia:
 • diyabetis
 • ulit na paghuhugas ng mga kamay
 • trauma sa cuticle

Pag-iwas sa Paronychia

Oo, maaaring posible na iwasan ang Paronychia. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • huwag kumagat o pumili ng mga kuko
 • protektahan ang mga kuko mula sa pagkakalantad sa detergents
 • protektahan ang mga kuko mula sa mga kemikal sa pamamagitan ng paggamit ng goma o plastik na guwantes

Pagkakaroon ng Paronychia

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Paronychia na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Paronychia ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang Paronychia ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Paronychia

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Paronychia:
 • Pisikal na pagsusuri: Upang matukoy ang uri ng impeksiyon

Doktor para sa Pagsusuri ng Paronychia

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Paronychia:
 • Dermatologist

Mga komplikasyon ng Paronychia kapag hindi ginamot

Oo, ang Paronychia ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Paronychia ay pinabayaan:
 • Abscess
 • permanenteng pagbabago sa hugis ng kuko
 • pagkalat ng impeksiyon sa mga tendon, buto, o daluyan ng dugo

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Paronychia

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Paronychia:
 • Surgery: Upang alisin ang apektadong bahagi ng kuko at pag-alis ng sugat

Pag-aalaga sa sarili para sa Paronychia

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Paronychia:
 • Magbabad sa kuko sa mainit na tubig 2 o 3 beses sa isang araw: Tumutulong na mabawasan ang pamamaga at sakit

Oras para sa Paggamot ng Paronychia

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Paronychia kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa loob ng 1 linggo

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Paronychia.

Sign Up