Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Mga Karamdamang Pleural / Pleural Disorders in Filipino

Sintomas ng Mga Karamdamang Pleural

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Mga Karamdamang Pleural:
 • matalim o stabbing sakit sa dibdib
 • igsi ng paghinga
 • ubo
 • lagnat
 • panginginig
 • hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang
 • pagod
 • mabilis na rate ng puso
 • maasul na kulay sa balat
 • pagkabalisa
Posible na ang Mga Karamdamang Pleural ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Mga Karamdamang Pleural

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Mga Karamdamang Pleural:
 • mga impeksyon sa viral
 • kanser
 • pinsala sa dibdib
 • pancreatitis
 • Bypassing coronary artery bypass

Iba Pang mga Sanhi ng Mga Karamdamang Pleural

Ang sumusunod ay ang mas hindi karaniwang sanhi ng Mga Karamdamang Pleural:
 • paninigarilyo
 • Kasaysayan ng pamilya
 • pagpalya ng puso
 • Mga impeksyon sa baga

Mga Panganib na Dahilan para sa Mga Karamdamang Pleural

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Mga Karamdamang Pleural:
 • paninigarilyo
 • mga impeksyon sa viral
 • pinsala sa dibdib
 • kanser
 • Lung Sakit

Pag-iwas sa Mga Karamdamang Pleural

Oo, maaaring posible na iwasan ang Mga Karamdamang Pleural. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • iwasan ang paninigarilyo
 • paggamit ng isang closed drainage system

Pagkakaroon ng Mga Karamdamang Pleural

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Mga Karamdamang Pleural na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Mga karaniwang pagitan ng 1 hanggang 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Mga Karamdamang Pleural ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang Mga Karamdamang Pleural ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Mga Karamdamang Pleural

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Mga Karamdamang Pleural:
 • Pisikal na Pagsusulit: Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong hininga na may isang istetoskopyo upang matukoy ang pleural disorder
 • Chest X Ray: Upang tingnan ang hangin o likido sa puwang pleural at tuklasin ang sanhi ng pleural disorder
 • Chest computed tomography scan: Upang hanapin ang mga palatandaan at sanhi ng pleural disorder
 • Ultratunog: Upang tingnan ang mga larawan ng iyong mga baga
 • Chest magnetic resonance imaging scan: Upang tingnan ang pleural effusion at tumor
 • Mga Pagsusuri ng Dugo: Upang makita ang sakit na nagpapataas ng iyong panganib ng pleural disorder
 • Arterial Blood Gas Test: Upang suriin ang oxygen at mga antas ng carbon dioxide ng dugo
 • Thoracentesis: Pag-aralan kung ang fluid ay nakapaloob sa pleural space at kung saan ito
 • Pagsusuri ng Fluid: Upang makita ang mga palatandaan ng impeksiyon
 • Biopsy: Upang masuri ang pleura disorder

Doktor para sa Pagsusuri ng Mga Karamdamang Pleural

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Mga Karamdamang Pleural:
 • Mga pulmonologist

Mga komplikasyon ng Mga Karamdamang Pleural kapag hindi ginamot

Oo, ang Mga Karamdamang Pleural ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Mga Karamdamang Pleural ay pinabayaan:
 • matinding sakit sa dibdib
 • ay maaaring nakamamatay

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Mga Karamdamang Pleural

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Mga Karamdamang Pleural:
 • Thoracentesis: Upang maubos ang fluid, hangin, o dugo mula sa pleural space
 • Pleurodesis: Mga seal ang pleura space
 • Chemotherapy: Upang bawasan ang laki ng mga bukol

Pag-aalaga sa sarili para sa Mga Karamdamang Pleural

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Mga Karamdamang Pleural:
 • Kumuha ng maraming pahinga: Gumagawa ng pakiramdam mo na mas mahusay
 • Kumuha ng gamot gaya ng inireseta: Upang mapawi ang sakit at pamamaga

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Mga Karamdamang Pleural

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Mga Karamdamang Pleural:
 • Sumali sa mga grupo ng pagsuporta sa pananaliksik: Nagbibigay ng medikal na kaalaman at pangangalaga tungkol sa sakit

Nakakahawa Ba ang Mga Karamdamang Pleural?

Oo, ang Mga Karamdamang Pleural ay kilalang nakakahawa. Maaari itong kumalat sa mga tao sa sumusunod na paraan:
 • ubo o pagbahin ng isang nahawaang tao

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Mga Karamdamang Pleural.

Sign Up