Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Sintomas ng Social Anxiety Disorder

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Social Anxiety Disorder:
 • takot na bantayan at hatulan ng iba
 • takot sa pagsasalita sa publiko
 • takot sa pagtugon sa mga bagong tao
 • takot sa pagkain
 • takot sa pag-inom
 • takot sa pagsusulat sa publiko
 • kimi
 • kahirapan sa pakikipag-usap
 • pagduduwal
 • labis na pagpapawis
 • nanginginig
Posible na ang Social Anxiety Disorder ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Social Anxiety Disorder

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Social Anxiety Disorder:
 • sobrang aktibong amygdala
 • nakakahiyang sosyal na sitwasyon
 • Kasaysayan ng pamilya

Mga Panganib na Dahilan para sa Social Anxiety Disorder

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Social Anxiety Disorder:
 • Kasaysayan ng pamilya
 • karanasan ng panunukso, pananakot, pagtanggi, kahihiyan
 • facial disfigurement
 • Galit
 • tremors
 • bagong mga pangangailangan sa lipunan

Pag-iwas sa Social Anxiety Disorder

Oo, maaaring posible na iwasan ang Social Anxiety Disorder. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • kumuha ng maagang paggamot ng mga problema sa kalusugan ng isip
 • pamahalaan ang oras at enerhiya
 • maiwasan ang pagkonsumo ng alak

Pagkakaroon ng Social Anxiety Disorder

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Social Anxiety Disorder na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Karaniwang nagkakaroon ng Social Anxiety Disorder ang sumusunod na grupo ng edad:
 • Aged between 12-50 years

Karaniwang Kasarian

Ang Social Anxiety Disorder ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Social Anxiety Disorder

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Social Anxiety Disorder:
 • Pisikal na pagsusuri: Upang masuri ang mga sintomas ng sakit

Mga komplikasyon ng Social Anxiety Disorder kapag hindi ginamot

Oo, ang Social Anxiety Disorder ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Social Anxiety Disorder ay pinabayaan:
 • negatibong pag-uusap sa sarili
 • hypersensitivity to criticism
 • mahihirap na mga kasanayan sa lipunan
 • problema sa pagiging mapilit
 • paghihiwalay at mahirap na relasyon sa lipunan
 • mababang pag-aaral at pagtatamo ng trabaho
 • pag-inom ng labis na alak
 • mga pagtatangka sa pagpapakamatay
 • mababang pagpapahalaga sa sarili

Pag-aalaga sa sarili para sa Social Anxiety Disorder

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Social Anxiety Disorder:
 • matuto ng mga kasanayan sa pagbabawas ng stress
 • gawin ang pisikal na ehersisyo
 • Kumuha ng sapat na pagtulog
 • Kumain ng malusog, balanseng diyeta
 • maiwasan ang pagkonsumo ng alak
 • iwasan ang paggamit ng caffeine
 • lumahok sa mga social na sitwasyon

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng Social Anxiety Disorder

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng Social Anxiety Disorder:
 • Psychotherapy: Upang mapabuti ang mga sintomas ng disorder ng social na pagkabalisa

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Social Anxiety Disorder

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Social Anxiety Disorder:
 • Sumali sa mga grupo ng suporta: Tumutulong upang mapabuti ang komunikasyon at mga kasanayan sa pagsasalita sa publiko
 • Suporta sa pamilya: Tumutulong sa mga pasyente na mabawasan ang stress

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Social Anxiety Disorder.

Sign Up