Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Wilms Tumor / Wilms Tumor in Filipino

Tinatawag din: Nephroblastoma

Sintomas ng Wilms Tumor

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Wilms Tumor:
 • tiyan mass
 • tiyan pamamaga
 • Sakit sa tiyan
 • lagnat
 • dugo sa ihi
 • pagduduwal
 • pagsusuka
 • pagkadumi
 • walang gana kumain
 • igsi ng paghinga
 • mataas na presyon ng dugo
Posible na ang Wilms Tumor ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Wilms Tumor

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Wilms Tumor:
 • kadahilanan ng heredity
 • mga pagkakamali sa DNA

Mga Panganib na Dahilan para sa Wilms Tumor

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Wilms Tumor:
 • Beckwith-Wiedemann Syndrome

Pag-iwas sa Wilms Tumor

Hindi, hindi posible na pigilan ang Wilms Tumor.
 • kadahilanan ng heredity

Pagkakaroon ng Wilms Tumor

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Wilms Tumor na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Bihira sa pagitan ng 10K - 50K na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Karaniwang nagkakaroon ng Wilms Tumor ang sumusunod na grupo ng edad:
 • Aged < 15 years

Karaniwang Kasarian

Ang Wilms Tumor ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Wilms Tumor

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Wilms Tumor:
 • Pisikal na eksaminasyon: Upang maghanap ng posibleng mga palatandaan ng tumor ni Wilms
 • Mga pagsusuri sa dugo at ihi: Upang suriin ang ilang mga problema sa bato o mababang mga bilang ng dugo
 • Imaging pagsusulit: Upang matukoy ang tumor sa bato

Doktor para sa Pagsusuri ng Wilms Tumor

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Wilms Tumor:
 • Oncologist
 • Urologist

Mga komplikasyon ng Wilms Tumor kapag hindi ginamot

Oo, ang Wilms Tumor ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Wilms Tumor ay pinabayaan:
 • pagdurugo

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Wilms Tumor

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Wilms Tumor:
 • Surgery: Upang alisin ang lahat o bahagi ng isang bato
 • Chemotherapy: Upang sirain ang mga selula ng kanser sa buong katawan
 • Radiation therapy: Upang patayin ang mga cell ng kanser sa pamamagitan ng paggamit ng high-energy beams

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Wilms Tumor

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Wilms Tumor:
 • Manatili sa iyong anak sa panahon ng isang pagsubok o paggamot: Gumagawa sa kanila ng mas mahusay na pakiramdam at kumportable
 • Sumali sa mga grupo ng suporta: Tumutulong sa pagkaya sa sakit
 • Maging handa na makipag-usap sa iba pang mga bata tungkol sa sakit: Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sakit at sabihin ang mga pagbabago na maaaring makita sa kanilang kapatid

Oras para sa Paggamot ng Wilms Tumor

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Wilms Tumor kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Mahigit sa 1 taon

Mga Kaugnay na Paksa

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Wilms Tumor.

Mga Kaugnay na Paksa

Sign Up