Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Omeprazole

Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist o sa pakete ng produkto para sa impormasyong ito

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 3/25/2019.
This page provides information for Omeprazole Interaksyon in Filipino.
Matuto Nang Higit Pa

Omeprazole

Kontradiksyon

Sign Up