Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Mga ibang gamot na pwedeng isabay sa Pentoxifylline

Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist o sa pakete ng produkto para sa impormasyong ito

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 5/29/2018.
This page provides information for Pentoxifylline Interaksyon in Filipino.
Matuto Nang Higit Pa

Pentoxifylline

Kontradiksyon

Sign Up