Pharmacy Website
Clinic Website
TabletWise.com TabletWise.com
 

ਉਪਭੋਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇ - Hyaluronidase (ਹਯਾਲੂੜੋਣਿਦਸੇ)

TabletWise.com ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ Hyaluronidase (ਹਯਾਲੂੜੋਣਿਦਸੇ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਲਿਓ।

ਫਾਇਦੇ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ Hyaluronidase (ਹਯਾਲੂੜੋਣਿਦਸੇ) ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।:
ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ Subcutaneous ਰਸਤਾ 'ਤੇ ਤਰਲ ਫੈਲਾ ਹੈ।
ਫਾਇਦਾ ਯੂਜ਼ਰ Percentile ਅਸਰਦਾਰ
Subcutaneous ਰਸਤਾ 'ਤੇ ਤਰਲ ਫੈਲਾ2
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ਕੁਝ ਨਹੀਂ
  • Can't tell
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 2
ਅਸਰਦਾਰ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ
1 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਕੋਈ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ0
ਅਨੁਭਵੀ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 1
Reported Side-effects
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਤਾਕਤਾਂ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਵਿਰਤੀ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ
1 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ0
ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 1
ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕੀਮਤ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ Hyaluronidase (ਹਯਾਲੂੜੋਣਿਦਸੇ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ:
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7/28/2018 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
This page provides information for Hyaluronidase ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ in Punjabi.

Sign Up