Clicky

TabletWise.com
  Pharmacy Website
  Clinic Website
   
  ਆਖਿਰੀ ਕਦਮ!
  ਧੰਨਵਾਦ!

  Salam Panja in Punjabi (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) - ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

  ਹੇਠਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ Salam Panja (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
  ਹਵਾਲੇ: 1

  ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ - Salam Panja in Punjabi (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) ਫਾਇਦੇ

  TabletWise.com ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ Salam Panja (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਲਿਓ।
  ਫਾਇਦੇ
  ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਹੈ।
  ਫਾਇਦਾ ਯੂਜ਼ਰ Percentile ਅਸਰਦਾਰ
  ਸੰਬੰਧੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ29
   
  ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ12
  ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਕਾਰ12
  ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ2
  ਤੇਜਖਮ1
   
  ਦੀਰਘ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ1
   
  Diadrrhea1
   
  ਕੱਟ1
   
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ਕੁਝ ਨਹੀਂ
  • Can't tell
  ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 59
  ਅਸਰਦਾਰ
  15 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
  ਅਸਰਦਾਰ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
  ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ12
  ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ3
  ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 15
  ਸਮਾਂ
  ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
  ਆਵਿਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
  ਖਾਲੀ ਪੇਟ3
  ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ1
  ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ3
  Anytime1
  ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 8
  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ
  13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
  ਯੂਜ਼ਰ Percentile
  ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ7
  ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ6
  ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 13
  ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
  ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
  ਸਮਾਂ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
  ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ4
  ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ3
  ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ2
  ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 9

  Salam Panja in Punjabi (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਸ਼ਾਸਤਰ

  ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ Salam Panja (ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ:
  ਹਵਾਲੇ: 1

  ਹਵਾਲੇ

  1. Shreekar Pant and Tsewang Rinchen Dactylorhiza hatagirea: A high value medicinal orchid http://www.academicjournals.org/article/... - ਪਹੁੰਚੇ: October 12, 2016.

  ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ

  ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7/14/2018 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
  This page provides information for Salam Panja Uses, Benefits, and Working in Punjabi.
  Read Reviews » ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾ