Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Przegląd

Składnik aktywny Erythromycin jest wskazany do leczenia Infekcja bakteryjna, Infekcja bakteryjna i innych dolegliwości.
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowań, działań niepożądanych, opinii, pytań, interakcji i środków ostrożności Erythromycin przedstawiają się następująco:

zastosowania

Erythromycin jest stosowany do leczenia, kontroli, zapobiegania i poprawy następujących chorób, stanów i objawów:
Dowiedz się więcej: Zastosowania

Działania niepożądane

Poniżej znajduje się lista możliwych działań niepożądanych, które mogą wystąpić w lekach, które zawierają Erythromycin. Nie jest to kompletna lista. Wymienione działania niepożądane mogą się pojawić, jednak nie zawsze to następuje. Niektóre działania niepożądane mogą być rzadkie, aczkolwiek poważne. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zaobserwujesz którekolwiek z wymienionych niepożądanych objawów, zwłaszcza jeśli będą się utrzymywać.
Jeśli zauważysz inne działania niepożądane, które nie są wymienione powyżej, skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania porady lekarskiej. Możesz również zgłosić doświadczane niepożądane działania do lokalnego organu odpowiedzianego.
Dowiedz się więcej: Działania niepożądane

Środki ostrożności

Przed stosowaniem tego leku należy poinformować swojego lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach, produkach wydawanych bez recepty (np. witaminy, suplementy ziołowe itp.), alergiach, istniejących wcześniej chorobach i aktualnym stanie zdrowia (ciąża, zbliżająca się operacja itp.). Niektóre stany zdrowotne mogą uczynić Cię bardziej podatnym na skutki uboczne leku. Należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami podanymi na ulotce produktu. Dawkowanie zależy od stanu zdrowia. Jeśli objawy chorobowe utrzymają się lub nasilą należy o tym poinformować lekarza. Poniżej zawarte zostały istotne porady.
 • Migrena
 • Podnoszone złe lipidów we krwi
 • Problem wątroby lub serca
 • Reakcje alergiczne
 • Stosowanie leków przeciwzakrzepowych
 • Trzymać z dala od oczu, nosa, ust i innych błon śluzowych
 • choroba psychiczna, padaczka lub niewydolność serca narkotyków
 • miastenia

Działanie Erythromycin może ulec zmianie w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków lub produktów bez recepty. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub spowodować, że lek nie będzie działał prawidłowo. Należy poinformować swojego lekarza o wszystkich stosowanych lekach, witaminach i suplementach ziołowych, dzięki czemu będzie on w stanie zapobiec lub kontrolować interakcje między lekami. Erythromycin może wchodzić w interakcje z następującymi lekami i produktami:
 • Acetazolamide
 • Alcohol
 • Alprazolam
 • Amiodarone
 • Amlodipine
 • Amprenavir
 • Artemisinin
 • Artesunate
 • Ascorbic Acid
 • Astemizole
Dowiedz się więcej: Interakcje

Nadwrażliwość na Erythromycin jest przeciwwskazaniem. Ponadto, Erythromycin nie powinien być przyjmowany przy następujących dolegliwościach:
Dowiedz się więcej: Przeciwwskazania

Często zadawane pytania

 • Czy można stosować Erythromycin w leczeniu Infekcja bakteryjna i infekcja bakteryjna?
  Tak, infekcja bakteryjna i infekcja bakteryjna należą do najczęściej zgłaszanych zastosowań Erythromycin. Nie należy stosować Erythromycin w przypadku infekcja bakteryjna i infekcja bakteryjna bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Kliknij tutaj i zobacz wyniki ankiety, aby dowiedzieć się, co inni pacjenci zgłaszają jako typowe zastosowania dla Erythromycin.
 • Czy podczas używania tego produktu można bezpiecznie prowadzić lub obsługiwać ciężkie maszyny?
  Jeśli doświadczasz senności, zawrotów głowy, niedociśnienia tętniczego lub bólu głowy jako skutki uboczne stosowania leku Erythromycin może nie być bezpieczne prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie ciężkich maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów przyjmując lek, który powoduje znaczącą senność, zawroty głowy lub obniża ciśnienie krwi. Farmaceuci doradzają również pacjentom nie popijanie leków alkoholem, gdyż wzmaga on skutki uboczne związane z sennością. Proszę zwrócić uwagę na te skutki na sobie stosując Erythromycin. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych zaleceń dotyczących swojego organizmu i dolegliwości.
 • Czy lek ten lub preparat jest uzależniający lub prowadzi do powstania nawyku?
  Większość leków nie wiąże się z potencjalnym ryzykiem uzależnienia lub nadużywania. Zazwyczaj rząd kategoryzuje leki, które mogą być uzależniające jak substancje kontrolowane. Przykłady obejmują grupę H lub X w Indiach oraz grupę II-V w USA. Proszę zapoznać się z ulotką produktu, aby upewnić się, że dany lek nie należy do powyższych specjalnych kategorii leków. Należy również pamiętać, aby nie stosować samoleczenia, ani zwiększać uzależnienia organizmu od leków bez konsultacji z lekarzem.
 • Czy mogę od razu zaprzestać używania tego produktu, czy też muszę powoli go wyłączać?
  W przypadku niektórych leków należy zmniejszać dawkę lub nie można ich natychmiast odstawić z powodu efektu odbicia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania konkretnych zaleceń dla Twojego organizmu, zdrowia i innych stosowanych leków.

Inne ważne informacje dotyczące Erythromycin

Brakuje dawki

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją natychmiast po zauważeniu. Jeśli ma to miejsce blisko czasu następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować harmonogram przyjmowania leku. Nie należy przyjmować dodatkowej dawki w celu nadrobienia pominiętej dawki. Jeśli regularnie opuszczasz dawki, warto ustawić alarm lub poprosić członka rodziny o przypomnienie. Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu omówienia zmian w harmonogramie dawkowania lub zaplanowania nowego harmonogramu w celu uzupełnienia pominiętych dawek, jeśli miało to często miejsce w ostatnim czasie.

Przedawkowanie Erythromycin

 • Nie należy przyjmować więcej niż przepisaną dawkę. Przyjmowanie większej ilości leku nie wpłynie na poprawę objawów, zaś może spowodować zatrucie lub poważne działania niepożądane. Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogokolwiek innego przedawkowanie Erythromycin udaj się na izbę przyjęć w najbliższym szpitalu lub do przychodni. Zabierz ze sobą stosowane leki, opakowania lub etykiety, aby ułatwić lekarzowi w dostarczeniu niezbędnych informacji.
 • Nie należy przekazywać swoich leków innym osobom, nawet jeśli cierpią na tę samą dolegliwość lub wykazują podobną dolegliwość. Może to prowadzić do przedawkowania
 • Aby uzyskać więcej informacji skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą lub zapoznaj się z opakowaniem produktu.

Przechowywanie Erythromycin

 • Leki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła. Nie należy zamrażać leków, chyba że wymaga tego informacja podana na ulotce. Leki należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 • Nie należy wyrzucać leków do toalety lub kanalizacji, chyba że jest to zalecane. Leki wyrzucane w ten sposób mogą zanieczyszczać środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, jak bezpiecznie wyrzucić Erythromycin należy skonsultować się ze swoim farmaceutą lub lekarzem.

Erythromycin przeterminowany

 • Jest mało prawdopodobne, aby zażycie pojedynczej dawki przeterminowanego Erythromycin spowodowało niepożądane skutki. Należy jednak zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania odpowiedniej porady lub jeżeli doświadczasz złego samopoczucia lub czujesz się chory. Przeterminowany lek może okazać się nieskuteczny w leczeniu Twojej dolegliwości. Aby zachować bezpieczeństwo, ważne jest, aby nie przyjmować przeterminowanego leku. Jeśli cierpisz na przewlekłą chorobę, która wymaga stałego przyjmowania leków, taką jak choroby serca, napady padaczkowe i zagrażające życiu alergie najbezpieczniej pozostawać w stałym kontakcie ze swoim lekarzem, aby zagwarantować dostęp do nieprzeterminowanych lekarstw.

Informacje na temat dawkowania

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą lub zapoznaj się z opakowaniem produktu.

Cite tę stronę

APA Style Citation

 • Erythromycin - Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - TabletWise. (n.d.). Retrieved January 16, 2020, from https://www.tabletwise.com/medicine-pl/erythromycin

MLA Style Citation

 • "Erythromycin - Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - TabletWise" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 16 Jan. 2020.

Chicago Style Citation

 • "Erythromycin - Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - TabletWise" Tabletwise. Accessed January 16, 2020. https://www.tabletwise.com/medicine-pl/erythromycin.

Data ostatniej aktualizacji

Ta strona została ostatnia aktualizacja 1/11/2019.
This page provides information for Erythromycin in Polish.

Sign Up