Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Cimetidine - การใช้และสรรพคุณ

รีวิว - Cimetidine การใช้

ต่อไปนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากากรสำรวจต่อเนื่องบนเว็บไซต์ TabletWise.com สำหรับCimetidine ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ความเข้าใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น โปรดทำการตัดสินใจทางการแพทย์ของคุณผ่านทางคำปรึกษาของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
การใช้
ไม่มีข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับการสำรวจนี้
มีประสิทธิภาพ
ไม่มีข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับการสำรวจนี้
ตั้งเวลา
ไม่มีข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับการสำรวจนี้
ความสม่ำเสมอ
ไม่มีข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับการสำรวจนี้
เวลาในการใช้
ไม่มีข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับการสำรวจนี้

Cimetidine ได้ผล กลไกการทำงานและเภสัชวิทยา

โปรดรับคำปรึกษาจากแพทย์ประจำตัวของคุณหรือเภสัชกรหรืออ่านจากกล่องผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลนี้

วันที่อัพเดทล่าสุด

หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/01/2019
This page provides information for Cimetidine การใช้ in Thai.

Sign Up