Pharmacy Website
Clinic Website
TabletWise.com TabletWise.com
 
Bước cuối cùng!
Cảm ơn bạn
Chúng tôi có thể cung cấp những gì khác?

Tương tác với thuốc của Antioxidants

Nếu bạn dùng thuốc khác hoặc sản phẩm không kê đơn cùng lúc, công dụng của Antioxidants có thể thay đổi. Điều này có thể tăng rủi ro xảy ra tác dụng phụ hoặc làm cho thuốc không hoạt động đúng cách. Hãy nói với bác sĩ về tất cả các loại thuốc, vitamin, thảo dược bổ sung bạn đang dùng để bác sĩ có thể giúp bạn phòng chống hoặc kiểm soát tương tác thuốc. Antioxidants có thể tương tác với những loại thuốc và sản phẩm sau:
  • Ascorbic acid
  • Aspirin
  • Cyclobenzaprine
  • Duloxetine
  • Lorazepam
  • Metformin
  • Oxycodone
  • Prednisone

ngày cập nhật cuối cùng

Trang này được cập nhật lần cuối vào 4/27/2018.
This page provides information for Antioxidants Interactions in Vietnamese.
Read Reviews » Antioxidants
 

Nhận tin tức về sức khỏe

Đăng ký nhận bản tin và nhận tin tức quan trọng nhất về sức khỏe và công nghệ trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.
Email có thể bao gồm nội dung quảng cáo. Bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào.