Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Diclofenac Những tác dụng phụ

Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ hoặc xem gói sản phẩm về thông tin này.

Đánh giá - Diclofenac Những tác dụng phụ

Sau đây là kết quả từ khảo sát đang thực hiện tại TabletWise.com về Diclofenac, Những kết quả này chỉ biểu thị quan điểm của người sử dụng website. Vui lòng đưa ra quyết định y tế dựa trên khuyến nghị của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đã được đăng ký.
Những lần xảy ra tác dụng phụ
2 trong số 3 người dùng báo cáo rằng thuốc này có những tác dụng phụ.
Người dùng Percentile
Không có tác dụng phụ1
Đã cảm thấy tác dụng phụ2
Những người tham gia khảo sát: 3
Reported Side-effects
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này

ngày cập nhật cuối cùng

Trang này được cập nhật lần cuối vào 2/01/2019.
This page provides information for Diclofenac Những tác dụng phụ in Vietnamese.
Tìm hiểu thêm

Sign Up