Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Erythromycin - Công Dụng và Lợi Ích

Erythromycin được dùng trong việc điều trị, kiểm soát, phòng chống, & cải thiện những bệnh, hội chứng, và triệu chứng sau:
  • Nhiễm khuẩn

Đánh giá - Erythromycin Công Dụng

Sau đây là kết quả từ khảo sát đang thực hiện tại TabletWise.com về Erythromycin, Những kết quả này chỉ biểu thị quan điểm của người sử dụng website. Vui lòng đưa ra quyết định y tế dựa trên khuyến nghị của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đã được đăng ký.
Công Dụng
Công dụng được báo cáo phổ biến nhất của thuốc này là Nhiễm khuẩn.
Công dụng Người dùng Percentile Có Hiệu Lực
Nhiễm khuẩn10
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • Không
  • Can't tell
Những người tham gia khảo sát: 10
Có Hiệu Lực
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này
Thời điểm
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này
Độ thường xuyên
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này
Thời gian sử dụng
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này

Hoạt động, Cơ chế hoạt động và Dược lý học của Erythromycin

Erythromycin cải thiện tình trạng của người bệnh bằng cách thực hiện những chức năng sau:

ngày cập nhật cuối cùng

Trang này được cập nhật lần cuối vào 1/11/2019.
This page provides information for Erythromycin Công dụng in Vietnamese.

Sign Up