Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
TabletWise.com
 

Hyaluronidase - Công Dụng và Lợi Ích

Hyaluronidase được dùng trong việc điều trị, kiểm soát, phòng chống, & cải thiện những bệnh, hội chứng, và triệu chứng sau:
  • Khuếch tán của chất lỏng ở đường dưới da
  • Khuếch tán của chất lỏng ở đường dưới da
  • Vị trí tiêm

Đánh giá - Hyaluronidase Công Dụng

Sau đây là kết quả từ khảo sát đang thực hiện tại TabletWise.com về Hyaluronidase, Những kết quả này chỉ biểu thị quan điểm của người sử dụng website. Vui lòng đưa ra quyết định y tế dựa trên khuyến nghị của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đã được đăng ký.
Công Dụng
Công dụng được báo cáo phổ biến nhất của thuốc này là Khuếch tán của chất lỏng ở đường dưới da.
Công dụng Người dùng Percentile Có Hiệu Lực
Khuếch tán của chất lỏng ở đường dưới da2
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • Không
  • Can't tell
Những người tham gia khảo sát: 2
Có Hiệu Lực
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này
Thời điểm
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này
Độ thường xuyên
0 trong số 1 người dùng thường xuyên dùng thuốc này để kiểm soát sức khỏe.
Người dùng Percentile
Có, luôn luôn, để kiểm soát vấn đề sức khỏe0
Không, chỉ khi vấn đề phát sinh hoặc xấu đi1
Những người tham gia khảo sát: 1
Thời gian sử dụng
Chưa có dữ liệu được thu thập cho khảo sát này

Hoạt động, Cơ chế hoạt động và Dược lý học của Hyaluronidase

Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ hoặc xem gói sản phẩm về thông tin này.

ngày cập nhật cuối cùng

Trang này được cập nhật lần cuối vào 7/28/2018.
This page provides information for Hyaluronidase Công dụng in Vietnamese.

Sign Up