Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
Pharmacy Website
Clinic Website
TabletWise.com TabletWise.com
 

ग्राहक सर्वेक्षण - Acitrom Tablet (असीट्रॉम्)

The following are the results of on-going survey on TabletWise.com for Acitrom Tablet (असीट्रॉम्). These results only indicate the perceptions of the website users. Please base your medical decisions only on the advice of a doctor or a registered medical professional.

उपयोग, परिणामकारकता आणि साइड-इफेक्ट्स

उपयोग जाणवलेली परिणामकारकता आणि जाणवलेले साइड-इफेक्ट्स खालीलप्रमाणे आहेत Acitrom Tablet (असीट्रॉम्) साठी वेबसाइट विजिटर द्वारे अहवाल:
उपयोग
प्रतिबंध किंवा रक्त गोठण्यास उपचार चा सर्वात जास्त नोंदवलेला वापर आहे.
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • काहीही नाही
  • Can't tell
सर्वेक्षण सहभागी 313
प्रभावी
135मधील 119 वापरकर्त्यांनी हे औषध प्रभावी असल्याचे नोंदवले आहे.
प्रभावी वापरकर्ते Percentile
काम करते119
काम करत नाही16
सर्वेक्षण सहभागी 135
परिणामाची वेळ
> 3 महिने हे औषध सर्वात जास्त प्रभावी होण्यासाठी घेण्याची नोंदवलेली वेळ आहे.
कालावधी वापरकर्ते Percentile
> 3 महिने30
त्याच दिवशी16
3 महिने11
2 आठवडे11
1 महिना11
1 दिवस9
सर्वेक्षण सहभागी 104
साइड-ईफ़ेक्टस च्या घटना
128 मधील 58 वापरकर्त्यांनी ह्या औषधाचे साइड-इफेक्ट्स असल्याचे नोंदवले आहे.
वापरकर्ते Percentile
साइड-इफ़ेक्ट नाही70
अनुभवलेले साइड-इफेक्ट्स58
सर्वेक्षण सहभागी 128
Reported Side-effects
झालेला थकवा या औषधाचा सर्वात सामान्यपणे नोंदवलेला साइड इफ़ेक्ट आहे.
  • गंभीर
  • Moderate
  • सौम्य
सर्वेक्षण सहभागी 53

वापरल्या नंतरची वतर्णूक

या उत्पादनासाठी वेबसाइट अभ्यागतांद्वारे नोंदविलेले वापर व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत:
ताकद
2 - 5 मि.ग्रॅ. या औषधाची सर्वात सामान्यपणे वापरली जाणारी ताकद आहे.
सामर्थ्य वापरकर्ते Percentile
2 - 5 मि.ग्रॅ.50
1 - 2 मि.ग्रॅ.38
0 - 1 मि.ग्रॅ.11
5 - 10 मि.ग्रॅ.3
100 - 200 मि.ग्रॅ.2
4MG1
इतर4
सर्वेक्षण सहभागी 105
उपयोगाची वारंवारता
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध वापरल्याचे सांगतात दिवसातून एकदा.
वापरकर्ते Percentile
दिवसातून एकदा98
दिवसातून दोनदा2
2 दिवसातून एकदा1
इतर3
सर्वेक्षण सहभागी 101
वेळ
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध खाल्ल्याचे सांगतात जेवणाच्या नंतर.
वारंवारता वापरकर्ते Percentile
रिकाम्या पोटी17
जेवणाच्या आधी14
जेवणाच्या नंतर68
Anytime6
सर्वेक्षण सहभागी 105
नियमितपणा
163 मधील 82 वापरकर्ते नियमितपणे आरोग्य व्यवस्थापित करण्यासाठी हे औषध वापरतात.
वापरकर्ते Percentile
होय, नेहमीच, आरोग्याची समस्या नियंत्रित ठेवण्याकरीता82
नाही, फक्त आरोग्याची समस्या उद्भवते किंवा आणखीच बिकट होते तेव्हा81
सर्वेक्षण सहभागी 163
उपयोगाची वेळ
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध वाजता वापरल्याचे सांगतात फक्त रात्री.
वेळ वापरकर्ते Percentile
फक्त रात्री58
फक्त दुपारी23
फक्त सकाळी18
सकाळी आणि रात्री2
सकाळी, दुपारी आणि रात्री1
दुपारी आणि रात्री1
सर्वेक्षण सहभागी 103

किंमत

Acitrom Tablet (असीट्रॉम्) साठी वेबसाइट विजिटर द्वारे किंमतीबद्दलच्या दृष्टीकोनचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे:
किंमतीबद्दलच्या दृष्टीकोन
120 मधील 76 वापरकर्त्यांना हे औषध महाग वाटते.
वापरकर्ते Percentile
महाग76
महाग नाही44
सर्वेक्षण सहभागी 120

अखेरचे अद्यतनित तारीख

या पानातील शेवटचा 8/05/2018 रोजी अद्यतनित केले.
This page provides information for Acitrom Tablet पुनरावलोकने in Marathi.

Sign Up