Pharmacy Website
Clinic Website
TabletWise.com TabletWise.com
 

ग्राहक सर्वेक्षण - Picolax Syrup (पिकोलक्ष)

The following are the results of on-going survey on TabletWise.com for Picolax Syrup (पिकोलक्ष). These results only indicate the perceptions of the website users. Please base your medical decisions only on the advice of a doctor or a registered medical professional.

उपयोग, परिणामकारकता आणि साइड-इफेक्ट्स

उपयोग जाणवलेली परिणामकारकता आणि जाणवलेले साइड-इफेक्ट्स खालीलप्रमाणे आहेत Picolax Syrup (पिकोलक्ष) साठी वेबसाइट विजिटर द्वारे अहवाल:
उपयोग
बद्धकोष्ठता चा सर्वात जास्त नोंदवलेला वापर आहे.
उपयोग वापरकर्ते Percentile प्रभावी
बद्धकोष्ठता55
आतडी स्थलांतर करणे9
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • काहीही नाही
  • Can't tell
सर्वेक्षण सहभागी 64
प्रभावी
14मधील 8 वापरकर्त्यांनी हे औषध प्रभावी असल्याचे नोंदवले आहे.
प्रभावी वापरकर्ते Percentile
काम करते8
काम करत नाही6
सर्वेक्षण सहभागी 14
परिणामाची वेळ
2 दिवस हे औषध सर्वात जास्त प्रभावी होण्यासाठी घेण्याची नोंदवलेली वेळ आहे.
कालावधी वापरकर्ते Percentile
2 दिवस2
त्याच दिवशी1
1 आठवडा1
सर्वेक्षण सहभागी 4
साइड-ईफ़ेक्टस च्या घटना
9 मधील 5 वापरकर्त्यांनी ह्या औषधाचे साइड-इफेक्ट्स असल्याचे नोंदवले आहे.
वापरकर्ते Percentile
साइड-इफ़ेक्ट नाही4
अनुभवलेले साइड-इफेक्ट्स5
सर्वेक्षण सहभागी 9
Reported Side-effects
ओटीपोटात अस्वस्थता या औषधाचा सर्वात सामान्यपणे नोंदवलेला साइड इफ़ेक्ट आहे.
साइड-इफ़ेक्ट वापरकर्ते Percentile Severity
ओटीपोटात अस्वस्थता1
ओटीपोटात cramping1
  • गंभीर
  • Moderate
  • सौम्य
सर्वेक्षण सहभागी 2

वापरल्या नंतरची वतर्णूक

या उत्पादनासाठी वेबसाइट अभ्यागतांद्वारे नोंदविलेले वापर व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत:
ताकद
2 - 5 मि.ग्रॅ. या औषधाची सर्वात सामान्यपणे वापरली जाणारी ताकद आहे.
सामर्थ्य वापरकर्ते Percentile
2 - 5 मि.ग्रॅ.3
5 - 10 मि.ग्रॅ.2
10 - 25 मि.ग्रॅ.1
0 - 1 मि.ग्रॅ.1
सर्वेक्षण सहभागी 7
उपयोगाची वारंवारता
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध वापरल्याचे सांगतात दिवसातून एकदा.
वापरकर्ते Percentile
दिवसातून एकदा8
दिवसातून दोनदा2
सर्वेक्षण सहभागी 10
वेळ
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध खाल्ल्याचे सांगतात जेवणाच्या नंतर.
वारंवारता वापरकर्ते Percentile
रिकाम्या पोटी0
जेवणाच्या आधी0
जेवणाच्या नंतर6
Anytime0
सर्वेक्षण सहभागी 6
नियमितपणा
5 मधील 2 वापरकर्ते नियमितपणे आरोग्य व्यवस्थापित करण्यासाठी हे औषध वापरतात.
वापरकर्ते Percentile
होय, नेहमीच, आरोग्याची समस्या नियंत्रित ठेवण्याकरीता2
नाही, फक्त आरोग्याची समस्या उद्भवते किंवा आणखीच बिकट होते तेव्हा3
सर्वेक्षण सहभागी 5
उपयोगाची वेळ
वापरकर्ते सर्वात जास्त हे औषध वाजता वापरल्याचे सांगतात फक्त रात्री.
वेळ वापरकर्ते Percentile
फक्त रात्री4
फक्त सकाळी1
फक्त दुपारी1
दुपारी आणि रात्री1
सकाळी आणि दुपारी1
सर्वेक्षण सहभागी 8

किंमत

Picolax Syrup (पिकोलक्ष) साठी वेबसाइट विजिटर द्वारे किंमतीबद्दलच्या दृष्टीकोनचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे:
किंमतीबद्दलच्या दृष्टीकोन
8 मधील 5 वापरकर्त्यांना हे औषध महाग वाटते.
वापरकर्ते Percentile
महाग5
महाग नाही3
सर्वेक्षण सहभागी 8

अखेरचे अद्यतनित तारीख

या पानातील शेवटचा 8/05/2018 रोजी अद्यतनित केले.
This page provides information for Picolax Syrup पुनरावलोकने in Marathi.

Sign Up