Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
Pharmacy Website
Clinic Website
TabletWise.com TabletWise.com
 

ਉਪਭੋਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇ - Glycodin Syrup (ਗ੍ਲੈਕਓਦੀਨ)

TabletWise.com ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ Glycodin Syrup (ਗ੍ਲੈਕਓਦੀਨ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਲਿਓ।

ਫਾਇਦੇ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ Glycodin Syrup (ਗ੍ਲੈਕਓਦੀਨ) ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।:
ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਜ ਹੋਰ ਸਾਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੰਘ ਹੈ।
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ਕੁਝ ਨਹੀਂ
  • Can't tell
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 35
ਅਸਰਦਾਰ
4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਸਰਦਾਰ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ3
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 4
ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Within 6 hours ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
Within 6 hours1
3 ਦਿਨ1
> 3 ਮਹੀਨੇ1
2 ਦਿਨ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 4
ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ
5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਕੋਈ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ4
ਅਨੁਭਵੀ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 5
Reported Side-effects
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਸਤੀ ਹੈ।
ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਜ਼ਰ Percentile Severity
ਸੁਸਤੀ1
  • ਗੰਭੀਰ
  • Moderate
  • ਮਾਮੂਲੀ
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 1

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਤਾਕਤਾਂ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ 500 - 1000 ਐਮ.ਜੀ. ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
500 - 1000 ਐਮ.ਜੀ.1
100 - 200 ਐਮ.ਜੀ.1
ਹੋਰ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 2
ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਵਿਰਤੀ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ3
ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ2
ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 6
ਸਮਾਂ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਵਿਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਖਾਲੀ ਪੇਟ0
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ0
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ3
Anytime0
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 3
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ
7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ3
ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ4
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 7
ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ2
ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ1
ਸਿਰਫ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ1
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 4

ਕੀਮਤ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ Glycodin Syrup (ਗ੍ਲੈਕਓਦੀਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ:
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ
4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ Percentile
ਮਹਿੰਗੀ1
ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ3
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: 4

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7/23/2018 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
This page provides information for Glycodin Syrup ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ in Punjabi.

Sign Up